INDVANDRERE - meyer-taarnby

Gå til indhold

Hoved menu

INDVANDRERE

RUBEL

Jødisk indvandrestrøm
Årene 1500-1550 var en vækstperiode for det jødiske samfund i Litauen. I det tidsrum blev mange nye samfund grundlagt og mange blev udvidet. Den jødiske indvandrerstrøm gik fra vest til øst, de første jødiske samfund i Polessien ligger derfor i Vestlitauer. Groduo, Brisk, Otzek og Vladimir Volinsk blev f.eks. beboet af jøder før David Horodok.

Begyndelsen af det 16. århundrede markerede jødernes flugt fra de tysk-regerede lande, hvilket bevirkede, at nye samfund blomstrede op. Derfor slog ingen jøder sig ned i Horodok, Rubeleh eller Stolin, før Pinsk var beboet.

Der blev grundlagt et organiseret jødisk samfund i Pinsk i 1506. Dengang rejste jøder igennem hele lan­det i forretningsøjemed, og de forpagtede monopoler for spiritus-fremstilling, salthandel, krodrift og skatteopkrævning.

Den første historiske omtale af jøder i David Horodok er fra 1667, hvor Pinsk-samfundet tog et lån fra Lahishin-kirken til sine egne behov og til de omliggende samfunds behov. Som sikkerhed for lånet indsamlede de varer fra de omliggende jødiske samfund, heriblandt Horodok.

På det tidspunkt vendte jøder tilbage til deres ødelagte hjem efter Bogden Chmielnitzki's opstand. Alt måtte genopbygges, og der fandtes ingen pengeudlånere. De måtte opsøge deres ik­ke-jødiske naboer for at få hjælp. De ikke-jødiske folk lånte penge ud af ren kommerciel bereg­ning. Som garantier tog de studerehusene, badehusene og kirkegårdene. Som gengældelse for et ubetalt lån har de mere end en gang ødelagt et studerehus eller forhindret en begravelse. Loven sikrede udlånerens rettigheder. Der var hårde straffe - herunder dødsstraf - for ikke at betale en gæld. Der er optegnelser om dødsdomme, der er afsagt over hele jødiske samfund som straf for en enkeltpersons manglende betaling.

Som en følge af en ny skat, der blev pålignet den jødiske befolkning, blev der foretaget en fol­ketælling i 1784, som viste følgende befolkning i området:

  • David Horodok 386 jøder

  • Stolin 207

  • Turov 319

  • Drahitzin 248

  • Yanave 261


Polessien igen russisk
I 1793 blev Polen igen delt, hvorved Polessien-området blev russisk. Dette medførte en enorm ændring i de litauiske jøders økonomiske og kulturelle liv. Den anden hændelse var af intern jødisk religiøs betydning - grundlæggelsen af Hasidik-bevægelsen.

Hasidik-bevægelsen begyndte at udvikle sig mod slutningen af den 18. århundrede. Den vandt stor udbredelse som følge af fattigdommen blandt det jødiske folk og som følge af intern jødisk protestreaktion mod samfundsledernes hårde linje. Torah'en blev fornyet i hjertet på de fattige landsbyjøder, fæstebønder og købmænd.

David Horodok blev imidlertid ikke så stærkt påvirket af Hasidik-bevægelsen som byerne Stolin, Sjalbin og Dambrovitz, som hjalp under kontroversen mellem hasidim og misnagdim (rationali­ster).

Den litauiske regering åbnede portene for jødisk indvandring fra Tyskland, ikke ud fra humane følelser, men fordi dette stemte overens med deres politik, som i den jødiske indvandring forud­så et element, der kunne genoplive og aktivere landets stagnerende økonomi. Derfor gav de jøderne mange rettigheder. De blev anset som frie mænd i modsætning til bøndernes status som livegne. Der var dødsstraf for at dræbe eller såre en jøde. Man måtte ikke forhindre deres bønner eller indkalde dem til domstolen for gældsbetaling på en sabbat. De fik lov til at handle med det, de ønskede, og de kunne frit rejse rundt i Litauen.

I Litauen opkrævede regeringen ikke deres egne skatter. De gav dette arbejde til skatteforpagtere og - især - til jøderne. I næsten hver by og landsby forpagtede jøderne følgende funktio­ner: Skatteopkrævning, spiritus-, øl- og mjødforhandling, salt, officielle vejninger, kroer og toldboder.

Polessiens jøder
Polessiens jøder vendte sig også mod træbearbejdning, materialer til skibsbygning, landbrug, kvægopdræt og havebrug.

På grund af de herskende gilders strenge restriktioner var der ingen jødiske håndværkere på det tidspunkt. Først efter kosak-opstanden, hvor der var stor mangel på håndværkere, tillod kong John Kasimir i 1669 jøderne at organisere deres eget gilde.

Jøderne levede meget fattigt og var dårligt klædt, og de havde kun sko på på sabbatten og om vinteren. Om sommeren gik de barfodet, og de gik gennem mudder i sække. Tøjet var lavet af kanvas, og kød - hvis der overhovedet var noget - blev kun spist på sabbatten.

Efter Napoleonskrigen i det 19. århundrede var der en forbedring i den økonomiske udvikling i Polessien. Det sejrrige Rusland blev den største magt i Europa, og det begyndte at genopbygge landet, isser Sydrusland. Ukraine udviklede en stor bevægelse for at bygge nye kolonier, en skibsflåde for Sortehavet og jernbanelinier. Den nærmeste kilde for tømmer var Polessien.

Dette påvirkede selvfølgelig Horodok, Rubeleh og Stolin, der lå ved Horinfloden og centrum for skovområdet. Dette frembragte trælasthandlere og færgemænd til at transportere tømmeret på specielle pramme kaldt Berlinas. Under 1. verdenskrig var Bregman-familien i Horodok de stør­ste trælasthandlere på Horin, og de ejede dampskibet Monteflore.

Som følge af denne blomstrende virksomhed blev jøderne og den kristne befolkning i stand til at forbedre deres byer og landbyer, og uddannelsen blomstrede, fordi tømmerhandlen krævede færdigheder inden for matematik, forretnings- og entreprenørvirksomhed.

David Horodok var omgivet af mange landsbyer eller "shtettles" befolket af jøder. Landsbyjøder førte et fordringsløst liv. Deres levestandard var ligesom den lokale bondebefolknings. Deres hovedinteresse var at tilfredsstille deres børns religiøse og uddannelsesmæssige behov. Selv med det mindste antal familier ville landsbyjøder gøre sig al umage for at holde en lærer til børnene.

Efterhånden som moderne tider nærmede sig, begyndte de unge i disse landsbyer at flytte fra landsby til by til storby til nye lande - primært USA og Palæstina.

Landsbyen Rubel
Landsbyen Rubel havde en jødisk befolkning svarende til en lille bys. Lige før 1. verdenskrig var der 80 familier med en rabbi og 2 synagoger. Der var en organiseret og zionistisk ungdomsbe­vægelse. Pioner-organisationen var meget stærk og holdt sin første kongres i Polessien i Rubel i 1924.

Størstedelen af ungdommen, der ikke så nogen fremtid i landsbyen, begyndte imidlertid at for­lade den. Det største antal udvandrede til Israel. Takket være dette er der nu i Israel et rimeligt stort antal jøder fra Rubel, Stolin og David Horodok.

De jødiske mænd i Rubel blev myrdet i 1941, og 7.000 jøder fra Stolin-ghettoen blev ført til Dobrin-skoven i det jødiske nytår - Rosh Hashanah 1942 - skudt og begravet i en massegrav. De eneste overlevende jøder, der var tilbage i Rubel, var Michael Nosanchuk og Harold Muraw­nik. Den eneste overlevende, der skjulte sig i Stolin-ghettoen, var Michael Nosanchuk.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu