KATASTROFEN - meyer-taarnby

Gå til indhold

Hoved menu

KATASTROFEN

TJERNOBYL

Sovjetunionen gennemførte i 1949 med held en atomprøvesprængning, hvorefter den sovjetiske regering gik i gang med at gennemføre en energipolitik, der i væsentlig grad byggede på atomspaltning.
Inden 1984 kom 10% af al elektricitet, der blev fremstillet i Sovjet, fra atomare kilder, og det blev sat som mål, at i 2000 skulle dette tal være forhøjet til 50%.
Det sovjetiske atomprograms stolthed var et planlagt kompleks med seks reaktorer ved Chernobyl. I 1977 blev den første reaktor taget i brug, herefter fulgte 2, 3 og 4 i årene 1978, 1981 og 1983.
Reaktorerne var ensartede i konstruktion, men afveg fra reaktorer i USA i to afgørende henseender. Reaktorerne i Chernobyl anvendte grafit som moderator i stedet for vand, og bl.a. som følge heraf var det mere sandsynligt, at kædereaktioner inde i reaktoren kom ud af
kontrol i tilfælde af en ulykke, hvor der indtrådte tab af kølingen. For det andet var reaktorerne i Chernobyl nok beskyttet af stærke mure, men de var anbragt i bygninger, der manglede de jernbetonkupler, der er typiske for vestlige inddæmningsbeholdere.
Nogle af disse afvigelser kan have haft indvirkning på omfanget af den katastrofe, der fandt sted i april 1986.

 

Den 26. april - et døgn efter at forberedelserne til afprøvningen var påbegyndt – blev dampstrømmen til turbinen afbrudt. Næsten øjeblikkelig satte kølepumperne farten ned, hvorved de mindskede strømmen af kølevand til reaktorkernen. Normalt ville reaktoren være blevet afbrudt på dette tidspunkt, men det automatiske lukkesystem var en af de seks sikkerhedsmekanismer, der bevidst var blevet afbrudt. I løbet af få sekunder indtrådte en omfattende varmestigning i reaktorkernen, hvilket iværksatte en ukontrolleret kædereaktion. Kraftforsyningen steg voldsomt.
Klokken 1.23 eksploderede reaktor 4. Der kom to eksplosioner med tre sekunders mellemrum. Den første skyldtes damp, den anden damp eller brint, der havde dannet sig, da beklædningen på brændstofstængerne begyndte at smelte og indvirkede på vandet i trykkedlen. Reaktorkernen blev flået itu. Dens tusinde tons tunge dækplade blev slynget opad, hvilket fik taget på bygningen over reaktoren til at bryde sammen. En dødbringende søjle af radioaktivt materiale - mere end den mængde, der blev sluppet ud over Hiroshima og Nagasaki - skød op i luften og dannede et flammebillede over taget, før den opløstes i atmosfæren. Grafitmoderatoren begyndte at brænde, da den blev udsat for den voldsomme hede og fri luft. Radioaktivt vand strømmede ind i reaktorhallen. Ophedede stumper brændstof og metal landede på det, der var tilbage af bygningens tag og tagene på nærliggende bygninger. Det begyndte at brænde tredive forskellige steder.

I løbet af få minutter var atomkraftværkets brandkorps på stedet - 28 mand under kommando af major Leonid Teljatnikov. - Man havde indtryk af, at man kunne se strålingen, sagde Teljatnikov senere, stoffer, der var glødende, lysende, lidt i retning af stjernekastere.
Teljatnikov gav ordre til alarm »fase tre«, den højeste for sovjetiske brandmænd, og tilkaldte 250 reservebrandmænd fra så langt borte som Kiev. Derefter begyndte han og de få mænd, der stod til rådighed, at arbejde desperat på at bringe brandene under kontrol. De var især bekymrede over, at reaktor 4 delte et ventilationssystem med og var anbragt i samme reaktorhal som reaktor 3, som myndighederne satsede kraftigt på at redde – om ikke andet så af hensyn til el-forsyningen. Derfor blev det lokale brandmandskab sat ind i en nådeløs kamp mod ilden, samtidig med at kernen i reaktor 4 nærmest lå blottet.
Mens denne kamp fortsatte, førte Teljatnikov seks mænd op ad en tredive meter lang stige til det sammenstyrtede tag på reaktorhallen.
På grund af varmen var det, der var tilbage af asfalttaget, begyndt at smelte. For hvert skridt sank brandmændenes støvler ned i asfalten, og de måtte kæmpe for at trække sig fri. Giftige dampe gjorde det vanskeligt at trække vejret; sigtbarheden var næsten nul. Det vand, der blev sprøjtet over flammerne, forvandledes øjeblikkelig til koghed, radioaktiv damp.
Der var tale om ren menneskeofring. 28 brandfolk og reaktorteknikere fik akut strålesyge og døde. Forud var to ansatte blevet dræbt ved selve eksplosionen.
Brandkorps fra nærliggende byer begyndte at ankomme klokken halv fire. Men ilden rasede videre. - Vi vidste besked med strålingen, sagde Teljatnikov senere. - Vi prøvede at få bugt med ilden, før strålingen fik bugt med os. Vi er brandmænd. Det er det, vi er trænet til. Vi skal bekæmpe brande. Vi vidste, vi måtte blive der til det sidste. Det var vores pligt.
Kort før daggry var alle brande, bortset fra den i reaktor 4’s reaktorkerne (der fortsatte i ugevis) blevet slukket. Reaktorhallen lå i ruiner. Af de syv mænd, der bekæmpede brandene på bygningens tag, døde alle undtagen Teljatnikov af stråling. Teljatnikov blev indlagt på et hospital i Moskva, hvor han blev behandlet i tre måneder for skader som følge af strålingen.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu