LUKNING - meyer-taarnby

Gå til indhold

Hoved menu

LUKNING

TJERNOBYL

Fredag den 15. december 2000 kl. 12.30 blev der trykket på stopknappen, og den sidste fungerende reaktor ved Chernobyl atomkraftværket lukkede.
Ifølge DR-Online havde reaktoren ikke produceret strøm siden 6. december 1999, hvor den blev lukket på grund af en lækage.
Betonkolossen kan gå på pension med titlen som "verdens mest livsfarlige atomkraftværk".
Værket blev som tidligere nævnt indviet i 1972 og kun 14 år efter (i 1986) skete katastrofen, der skabte så megen sygdom og ødelæggelse.
Årsagen til lukningen er primært, at Den Europæiske Udviklingsbank (kendt som Østbanken) havde bevilget godt to milliarder kroner til to nye atomreaktorer, som Ukraine ønskede som erstatning for Chernobyl.
Politiken skriver i november 2000: "Med afpresning i form af trusler om at fortsætte driften af atomkraftværket Tjernobyl, er det lykkedes Ukraine at få EU og sandsynligvis også Østbanken til at give økonomisk støtte til to alternative reaktorer. Men ifølge lederen for landets
atomkontrol var det direkte uansvarligt at fortsætte driften af værket frem til den planlagte lukning 15. december."

Opgaver efter lukningen
Efter lukningen begyndte det møjsommelige oprydningsarbejde, som bliver en milliardaffære og som forventes at tage mere end 20 år.
Ud over at skulle fjerne de livsfarlige radioaktive spor efter katastrofen omfatter oprydningen også de sociale konsekvenser, der er fulgt i kølvandet på lukningen af værket, for man kan vist roligt sige, at ikke alle var glade for lukningen. De ansatte, hvoraf de fleste bor i Slavutjitj, frygtede i flere år lukningen, idet det jo var det samme som tab af arbejdspladser, for hvor skulle de 6.000 arbejdere gå hen og finde nyt arbejde?
Byen Slavutjitj er beliggende i Ukraines nordlige område, et skovrigt område ikke langt fra floden Dnepr og kun 50 kilometer fra Chernobyl. Der var omkring 28.000 indbyggere, som boede i pæne enfamiliehuse, opført efter katastrofen i 1986 af otte sovjetrepublikker til værkets fremtidige arbejdere.
Den første og vigtigste del af oprydningsarbejdet var at opsamle det forurenede materiale fra alle reaktorerne. Derudover gemmer reaktorerne på en anseelig mængde radioaktivt bundslam, der skal opsamles og støbes ind i betonblokke, der herefter skal transporteres til særlige lagerpladser.
Betonforseglingen, der blev opført umiddelbart efter ulykken for at holde på det, der var tilbage af reaktor 4 og for at begrænse yderligere udslip, har det mildest talt heller ikke for godt, for dels var det på grund af det radioaktive stråling ikke muligt at gøre arbejdet særlig omhyggeligt, og dels har vejr og vind bidraget til at gøre indkapslingen meget skrøbelig. Den kan bryde sammen og sende radioaktivt støv op i atmosfæren.

Efter lukningen i 2000 begynder det at tynde gevaldigt ud i informationerne fra og om Chernobyl. Dog bringer Forskningscenter Risø (Roskilde) og tidskriftet Ny Teknik (Sverige) i 2005 oplysninger om "Den nye reaktorindeslutningsbygning" til den forulykkede Tjernobyl-4 enhed.
Indeslutningen, der skal bestå af en 100 m lang stålhvælving med et spænd på 250 m og en vægt på 10-20.000 tons, bygges for enden af enhed 4, hvorefter den på skinner rulles hen over den forulykkede enhed.
Prisen anslås til 770 mio dollar, og bygningen beregnes færdig i 2008-2010.
Arbejdet forventes påbegyndt her i 2006, og når det står færdigt, er det planen at fjerne den gamle reaktor og indmad, hvilket kommer til at ske med fjernstyret udrustning.
Ved mit besøg i marts måned 2005 var der uhyggeligt stille ved Chernobyl-værket - dette til trods for noget nybyggeri. Begge nybyggerier er indtil videre sat på stop, om de nogensinde kommer i gang, vil tiden vise.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu