POLESIEN - meyer-taarnby

Gå til indhold

Hoved menu

POLESIEN

RUBEL

David Horodok
David Horodok (David Gorodok) ligger i hjertet af Polessien ved Horinfloden, 10 km før Horin flyder ud i Pripyetfloden.
Pripyetfloden er 570 km lang og forbinder Volhynia med Polessien. Som følge af dette er Volhynia og Polessien forbundet med Ukraine på den ene side og Litauen på den anden side.
Den første historiske omtale af Polessien finder sted i år 900. Sudzdaler Farayaslov-krøniken beskriver den del af Rusland, der blev delt mellem Vladimir den Stores sønner. Den fortæller, at en af hans sønner, Sviatafolk, fik Pinsk, Turov og de omliggende landsbyer.
I 1005 blev der grundlagt et kirkecenter i Turov og omegn. Pinsk blev inkluderet i dette Turov-stift. På den tid blev alle russiske byer periodisk angrebet af tatarerne.
I 1185 ødelagde et sådant tatar-angreb Turov fuldstændigt og byen genvandt aldrig sin tidligere fremtrædende stilling.

I 1240 hærgede tatarerne hele området øst for Horin og Pripyet. Alle indbyggerne flygtede til den anden side af floden og samledes først og fremmest i Pinsk, hvor Michael, hertugen af Tchernikov, koncentrerede resterne af sin hær sammen med hertugerne af Volhynia.
Tatarerne blev i Polessien i en lang periode. De udviklede området, og de var ansvarlige for grundlæggelsen af David Horodok. De byggede også den bakke ved flodbredden, der fungerede som fæstning. Senere hen blev der bygget en græsk-ortodoks kirke på denne bakke.
Der er talrige legender om navnet David Horodok. En fortæller, at det er navnet på en hertug-søn. En anden legende, polsk, fortæller, at romeren Ovid blev landsforvist til Sortehavsområdet, og at den by, hvor han døde, blev opkaldt efter ham. En tredje legende fortæller, at navnet Da­vid er vidt udbredt blandt tatarerne, og de gav den navnet Horodok, der betyder lille by på rus­sisk.
Der er stadig efterkommere af tatar-racen blandt indbyggerne i David Horodok, som kaldes Fb­rodtchukas. De adskiller sig fra de omkringboende indbyggere ved deres brede tatar-næse, lyse brune farve og kropsbygning.
David Horodok blev grundlagt og udviklet af tatarerne i slutningen af det 11. århundrede og begyndelsen af det 12. århundrede. Den første historiske omtale er fra år 1400, og den vedrø­rer traktaten mellem herskeren og den litauiske storhertug Vitos, der blev anerkendt som uaf­hængig hersker af Litauen. I traktatpapirerne nævnes det, at Pinsk, David Horodok og Lodmir blev overført fra Vitos til Staradubain-hertugen Sigismund Dastutovitch.
David Horodok blev derefter knyttet til hertugdømmet Pinsk, der på den tid omfattede hele Fb­lessien. I det 15. århundrede gik byen over til hertug Uri Samionovitch Alshanski, der var gu­vernør over det litauiske storhertugdømme for den polske konge Cassimir Yogalo.
Efter hertug Uris død blev Ivan Sviatoslovitch guvernør over storhertugdømmet, og efter hans død kom hertugdømmet Pinsk tilbage til den polske krone for en kort periode.
I 1427 blev hertuginde Marya hersker over hertugdømmet Pinsk. Hun regerede sammen med sin søn Vasily indtil 1495. Efter Vasilys død, regerede hans søster Alena sammen med sin mand Fyodor.
I 1527 døde baron Fyodor, og hertugdømmet Pinsk overgik til kong Sigismund I. Senere gav han Pinsk-området til sin hustru Vana Sfartza. I denne epoke udviklede hun Polessien. Hun hentede polske kolonister og gav dem gratis jord. Hun oprensede floderne og gravede kanaler og udskrev en særskat på Pinsk med det formål at skabe en permanent forbindelseslinie mellem Pinsk, Noval og David Horodok.
I 1556 forlod dronning Vana Sfartza Polen, hvorved hendes herredømme over hertugdømmet sluttede. Den polske konge og den litauiske storhertug Sigismund August overtog området og nedlagde hertugdømmet Pinsk, der derefter blev forenet med Komsk, Zjob og Boroditch og blev indlemmet i hertugdømmet Litauen.
1569 blev et vendepunkt i Polens og Litauens anliggender. I det år, under Lublin­nationalforsamlingens regeringstid, blev der dannet et løst forbund mellem de to lande. Denne union åbnede dørene for polsk indvandring i Litauen. Polsk kultur, især den katolske gejstlig hed, bredte sig i hele området. Der var et dobbelt formål: at polovisere den russiske egn og at omvende dem til den romersk-katolske tro.
Med støtte fra den romersk-katolske konge Sigismund III gik den katolske gejstlighed til opga­ven med stor ildhu. Intet holdt dem fra deres arbejde. De ødelagde græsk-ortodokse kirker og klostre. De lod alle mennesker vide, at som romersk-katolske kunne de gøre alt, men som græsk-ortodokse havde de hverken ro eller sikkerhed.
For at lette det græsk-ortodokse folks omvendelse til katolicismen, blev den såkaldte Uniat-kirke grundlagt. Denne kirke skulle slå bro mellem de to kirker. Uniaterne tillod de ortodokse at bruge deres egne ceremonier, deres eget sprog og mange af deres egne riter og - vigtigst af alt - an­erkendte de paven som overhoved for deres kirke. Som eksempel kan man f.eks. tage hisbrien med markedspladsboderne i David Horodok. Det er et faktum, at på det sted, hvor markeds­pladsen og dens boder stod, var der engang en græsk-ortodoks kirkegård. Da præsten Yoknia­vitch kom til Horodok, begyndte han imidlertid straks at råde bod på uretten ved at bygge en kirke i midten af markedspladsen, hvor den står den dag i dag.
Det er interessant at bemærke, at i den religiøse kontrovers mellem de græsk-ortodokse og de katolske kirker, der støttede jøderne i det stille katolikkerne.

En del af Polen
I 1648 skete der store og blodige ændringer i Polessien. Kosakkerne, der gjorde opstand under Bogdan Chmielnitzki's lederskab, overså ikke Polessien. Den polske konge havde aldrig fuld kon­trol over sine østlige provinser. Bønderne, der ønskede at kaste den forhadte adels åg af sig, tog også oprøret til sig.
Årene med kosak-oprøret er imidlertid indskrevet med blodige bogstaver i den jødiske historie. Årene 1648 og 1649 var år med ødelæggelse og hærgen for jøder i de østlige egne.
I Pinsks historie er det dokumenteret, at den største ødelæggelse skete ved angrebet af kosak­kerne, tatarerne og bønderne fra David Horodok og Turov. Tre gange, siges det, led Pinsk un­der kosak-opstand, men den største ødelæggelse skete, da de kristne fra David Horodok deltog, idet det jødiske samfund i Pinsk blev næsten helt udslettet.
I 1707 kom svenskerne til Polessien. På grund af vanskeligheder med forbindelseslinierne blev de imidlertid ikke længe. De begyndte at bygge broer over floderne, men holdt hurtigt op og forlod landet. I 1793 blev Polen delt for anden gang, og Horodok blev en del af Rusland indtil 1920. Fra da af og indtil september 1939 var Horodok, Rubel og Stolin polsk. Den røde hær trængte ind i området den 9. september 1939, og i juli 1941 blev området erobret af nazister­ne. I 1944 blev området genforenet med USSR.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu